مقالات پزشکی

آناتومی دنده های انسان

آناتومی دنده های انسان
آناتومی دنده های انسان

آناتومی دنده های انسان

قفسه سینه یک محفظه استخوانی غضروفی قابل ارتجاعی بوده که به شکل مخروط ناقص است و در ان ری ها , مری , نای و قلب قرار گرفته است ، قفسه سینه از مهره ها , جناق سینه و دنده ها تشکیل شده است ؛ دوازده جفت استخوان در طرفین قفسه سینه قرار دارد این استخوان ها دنده بدن انسان هستند ؛  آناتومی دنده های انسان به طور خلاصه بدین شکل است که این استخوان ها از ستون مهره آغاز شده و به غیر از دو جفت دنده انتهایی مابقی در قسمت قدام به جناق مفصل می شوند . تیم جراحی بهار طب کاران با خدمات رشد قد و ناهنجاریهای رشد در خدمت شماست . برای مشاوره و نوبت معاینه با ما تماس بگیرید و یا همراه ما باشید با :

  • آناتومی دنده های انسان
  • دنده کاذب و دنده حقیقی چیست ؟
  • تفاوت دنده های زن و مرد

عمل جراحی رشد قد کوتاه

آناتومی دنده های انسان

در رابطه با آناتومی دنده های انسان باید گفت که دنده ها 12 جفت استخوان بوده که جعبه محافظتی برای قفسه سینه می سازند ؛ دنده ه در خلف با ستون مهره ها مفصل و در قدام به غضروف دنده ای انتها می یابند ؛ دنده ها دو نوع هستند معمولی ( تیپیک ) و غیر معمولی ( آتیپیک ) , دنده های تیپیک ساختاری عمومی داشته اما دنده های آتیپیک ساختاری متفاوت دارند .

دنده های تیپیک :

دنده های تیپیک متشکل از تنه , سر و گردن است ؛ سر گوه شکل بوده و دارای دو رویه مفصلی است که از طریق نوک استخوان از یکدیگر جدا شده اند ؛ یک رویه (تحتانی ) با مهره توراسیکی که با آن هم شماره است مفصل می شود برای مثال می توان گفت رویه تحتانی دنده سوم با مهره T3 مفصل می شود و رویه فوقانی با مهره بالاتر مفصل می شود به عنوان مثال رویه فوقانی دنده سوم با مهره T2 مفصل می شود ؛ کارکرد گردن دنده هم این است که تنها سر را به تنه متصل میکند ؛ درجایی که گردن به تنه می رسد توبر کل زمخت با رویه ای مفصلی وجود داشته که آن هم با زائده عرضی مهره توراسیک هم شماره مفصل می شود ؛ تنه نیز صاف و پیچ خورده بودهکه سطح داخلی آن شیاری برای عبور ساختارهای عروقی و عصبی دارد که از این ساختار توراکس این شیارها محافظت می کنند .

دنده های آتیپیک :

در آناتومی دنده های انسان به دنده آتیپیک یا همان دنده غیر معمولی رسیدیم می توان گفت که دنده های 1 , 2 , 10 , 11 و 12 دنده های آتییک هستند به این دلیل که خصوصیات آنها در دیگر دنده ها نیست ؛

درمان پای کوتاه با جراحی

آناتومی دنده اول :

 دنده 1 نسبت به دیگر دنده ها کوتاه تر و عریض تر بودهو برای مفصل شدن با مهره توراسیک هم نام خود , یک رویه مفصلی در سر خود دارند در سطح فوقانی این دنده برای شریان و رید ساب کلاوین دو شیار بزرگ قرار دارد .

اناتومی دنده دوم :

 دنده 2 دارای دو رویه مفصلی در سر خود است و دراز تر و کم عرض تر از دنده 1 می باشد این دنده در سطح فوقانی خود برجستگی دارد که ماهیچه سراتوس قدامی به آن اتصال می یابد .

آناتومی دنده دهم :

 دنده 10 نیز تنها یک رویه داشته و با مهره توراسیک هم شماره خود مفصل می شود .

آناتومی دنده یازدهم و دوازدهم :

  دنده های 11 و 12 نیز فاقد گردن هستند و تنها با یک رویه مفصلی با مهره توراسیک هم شماره خود مفصل می شوند .

دنده کاذب و دنده حقیقی چیست ؟

انتهایی قدامی در هفت زوج دنده اول توسط غضروف مفصلی دنده ای از جنس هیالین مستقیما به جناق سینه متصل می شوند این دنده ها دنده حقیقی نام دارد سه زوج بعدی یعنی دنده های شماره 8 , 9 و 10 توسط غضروف به دنده بالاتر متصل می شوند لبه دنده ای را تشکیل داده و دنده های کاذب نامیده می شوند .

تفاوت دنده های زن و مرد

اگر افراد فکر می کنند که دنده های بدن مردان کمتر از زنان است ؛ انسان ها معمولا با 24 دنده 12 دنده در هر طرفین بدن متولد می شوند بیشتر افراد بدون توجه به جنسیت تعداد دنده هایشان همین تعداد است با این حال محققان متذکر شده اند اگر چه در جمعیت عمومی نادر است اما دنده گردنی در زنان بیشتر از مردان است .

عمل جراحی متاکارپ
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *