مقالات پزشکی

اکسترنال فیکساتور چیست

اکسترنال فیکساتور

اکسترنال فیکساتور به معنی فیکس کردن استخوانهای شکسته درخارج از بدن است یعنی بیشترین وبزرگترین قسمت آن دربیرون از محل شکستگی قرارمی گیرد از این وسیله برای شکستگی های شدید وعفونی  استفاده میشود گاهی استخوان به قدری خورد شده که برای فیکس کردن آن فقط تجهیزات الیزارف قابل بازسازی ودرمان می شود معمولا برای شکستگی هایی که درناحیه استخوانهای درازمانند ران ،بازو وساعد باشند با کمک اکسترفیکساتوربهترین راه برای جوش خوردن است این وسیله دارای قطعات زیادی است که درزمان جراحی تمام این قطعات به هم وصل میشوند کاربرد تعداد پیچها به میزان شکستگی استخوان بستگی دارد به طور معمول در هرطرف ازاستخوان دوتا سه عدد ازپیچها را دراستخوان به اندازه 2تا3 سانتیمتر فروبرده سپس مقداربیرون مانده را توسط گیره ای مخصوصی به نام CLaMPبه لوله های آن متصل می کنند نام این لوله Rod است به غیراز همان دوالی سه سانت ازنوک پیچها که درداخل استخوان فرورفته بقیه اجزای فیکساتوردرخارج ازپوست بدن قرارمی گیردد اکسترفیکساتوربهترین روش برای ثابت نگه داشتن شکستگیهای استخوانهای بلند دارای عفونت به شمار میرود

 میله گذاری  کانال استخوان چیست

مهمترین قسمت اکستر فیکساتور

  • رادها
  • کلمپ
  • شنراکسرو

فریم الیزارف چیست

اکسترنال فیکساتور حلقه ای نوعی دیگر از این وسیله است که شکل حلقه ای وگرد است که برای فیکس کردن استخوان شکسته در دورتا دورپا قرارمیگیرد به این وسیله فریم الیزارف می گویند تفاوت اکسترنال فیکساتورحلقوی با نوع قبلی این است که درمدل حلقه ای به جای پیچهای ضخیم ازنوعی سیم به نام شنزگذاشته اند شنزسیمی بسیار ظریف وانعطاف پذیرهستند این سیمها را ازداخل استخوان عبورمیدهند سپس سروته سیمها را به حلقه های فیکساتور متصل میکنندا زاین تجهیزات برای فیکس کردن استخوانهایی که دچار شکستگی های شدید شده اند استفاده میشود گاهی براثر خورد شدن استخوان منجربه کوتاه شدن استخوان می گردد که با این روش کار بلند کردن استخوان وجود دارد

مراقبت بعد ازعمل فیکساسیون

محل ورودی پیچهای فیکساتور راهر روزبه صورت مرتب با بتادین ضدعفونی کنید نگذارید ترشحات بر روی ورودی پیچها خشک شود درغیراین صورت ترشحات خشک را برداشته ومحل را ضد عفونی کنید گیره ها ومیله های فیکساتور را هر روزبرای جلوگیری از آلوده شدن میله ها با کشیدن پنبه ی آغشته به سرم تمیزوخشک کنید تا 10روزخارج شدن ترشحات به رنگ سفید وزرد کمرنگ طبیعی است ولی اگر شدیدتر بود یا پس از 10روز ادامه داربود به پزشک معالج مراجعه کنید سعی کنید تا دو الی سه هفته از دوش گرفتن بپرهیزید بعد از آن درصورت نیازمیتوانید به حمام بروید به طوری که محل ورودی پیچها تماس مستقیم با آب نداشته باشند برای جلوگیری ازنفوذ آب به محل اتصال سیم با پوست میتوانید از پماد تتراسایکلین استفاده کنید اگر با عفونت بیش از حد مواجه شدید موضوع رابا پزشک معالج درمیان بگذارید البته عواملی مانند دیابت وچاقی وکوتاهی در مراقبت هم میتواند منجر به عفونت شود

  • یکی از دلایل عفونت میتوان کوتاهی در زمان استراحت ومراقبت از بیمار باشد
  • قرار دادن بالش درزیرپا یا دست ونگه داشتن عضو شکسته درسطح بالاترازقلب
  • استریل کردن محل عفونت
  • داروهای تجویز شده را سروقت مصرف کنید
  • باانجام نرمش و ورزشهای مناسب زیر نظرفیزیوتراپی از ضعیف شدن عضلات می توان جلوگیری کرد

متاکارپ چیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *